กรุงเทพประกันภัยทอดกฐิน ประจำปี 2560 วัดวังเพิ่ม–พระภาวนา จ.นครราชสีมา

“ชัย โสภณพนิช” ปธ.กก.มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย กรุงเทพประกันภัย ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 60 ณ วัดวังเพิ่ม – พระภาวนา @นครราชสีมา

ไทยประกันชีวิต เปิดโครงการ “สืบสานศาสตร์พระราชา สู่วิถีความพอเพียง”

“เสวก เดชจินดา”ผช.MD ไทยประกันชีวิต พร้อม”พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม”รองผบ. มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เปิดโครงการ “ไทยประกันชีวิต-ม.แม่โจ้ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่วิถีแห่งความพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรแบบธรรมชาติ จ.ลำพูน

ฟิลลิปประกันชีวิต มอบสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์

“ธนินธร สุวรรณฉวี” ผู้บริหารงานขาย ฟิลลิปประกันชีวิต มอบสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ @กาญจนบุรี