สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทำพิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก อาคารแห่งใหม่ บนถนนสุขุมวิท

“จีรพันธ์ อัศวะธนกุล” นายกส.ประกันวินาศภัยไทย พร้อมผู้บริหาร ทำพิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก อาคารแห่งใหม่ บนถนนสุขุมวิท

ส.ประกันวินาศภัยไทย ​​มอบวุฒิบัตร”อบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1″

“อานนท์ วังวสุ” เลขาฯสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตร โล่รางวัล “โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1 ให้จนท. 84 คน ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้าพระกฐินสามัคคี บูรณะปฎิสังขรณ์พระอาราม ณ วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี

“โพธิพงษ์ ล่ำซำ” ปธ.บอร์ด เมืองไทยประกันชีวิตและเมืองไทยประกันภัย เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินสามัคคี บูรณะปฎิสังขรณ์พระอาราม วัดโพธิ์เก้าต้น @สิงห์บุรี

วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 13 “สู่สังคมสร้างสรรค์” พร้อมมอบประกาศนียบัตร

“กานดา วัฒนายิ่งสมสุข” GM สื่อสารฯ วิริยะประกันภัย ร่วมปิด“โครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 13” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชน ณ อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี