2 เหตุผล ทำไมต้องทำประกันชีวิต???

 

ปัจจุบันคนไทยมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องของการทำประกันชีวิตกันเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีอีกมากมายที่ยังมองข้ามความสำคัญของการประกันชีวิตให้กับตัวเองวันนี้ คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ได้มา How To แบบสั้น กระชับและเข้าใจง่ายว่า ทำไมคนเราถึงต้องทำประกันชีวิต

คุณพิชา  นิยามให้เข้าใจว่า การประกันชีวิตนั้นคือ กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเข้ามารับความเสี่ยงหรือเฉลี่ยภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากการที่กลุ่มบุคคลทั้งหลายมี “ชีวิตที่ยืนยาวกว่ากำหนด” หรือมี “ชีวิตสั้น” กว่าที่ควรจะเป็นรวมถึงการเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียรายได้จากที่เราควรจะได้

ดังนั้น 2 เหตุผลจึงเป็นคำตอบที่ทำไมต้องทำประกันชีวิต ดังนี้

1.”การออม” เพื่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคต หรือออมเพื่อเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณหรือเพื่อการศึกษาของบุตรหรือตัวเองในอนาคตเช่น มีเป้าหมายอีก 10 ปีข้างหน้าต้องการมีเงินก้อนเพื่อใช้ซื้อรถ สร้างบ้าน การประกันชีวิตนับเป็นการออมที่มีวินัยที่ดีอย่างหนึ่งเพื่อให้การออมบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้ได้

2.”ความคุ้มครอง” ในกรณีที่เราอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเราเจ็บป่วยเนื่องมาจากสุขภาพหรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หากเรามีประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาภาระที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com