วิริยะประกันภัย ร่วมปิดค่ายสารคดี ครั้งที่ 13 “สู่สังคมสร้างสรรค์” พร้อมมอบประกาศนียบัตร


นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด “โครงการค่ายสารคดี ครั้งที่ 13” ภายใต้แนวคิด “สู่สังคมสร้างสรรค์” ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นนักเขียน 25 คน และช่างภาพ 25 คน รวมถึงรางวัล “ภาพถ่ายสารคดีดีเด่น” ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ ชั้น 3 อาคารวิริยะประกันภัย ลุมพินี

ทั้งนี้ สำหรับ “โครงการค่ายสารคดี” เป็นโครงการที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกกรรมดีๆ กับทาง นิตยสารสารคดี ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ และองค์กรพันธมิตร ในการร่วมมือภายใต้ภารกิจ “สร้างคนบันทึกสังคม” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักในงานถ่ายภาพและงานเขียน สามารถพัฒนาตนเองสู่เส้นทางของการเป็นช่างภาพและนักเขียนสารคดีมืออาชีพ โดยตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์งานเขียนและงานถ่ายภาพจากวิทยากรมืออาชีพ พร้อมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และยังมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานสารคดีของตนเอง ซึ่งผลงานของผู้เข้าอบรมที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนอีกด้วย

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com