คปภ.ลุยเชียงรายให้ความรู้ประกันภัยผู้ประกอบการหอพัก ห้องเช่า – รณรงค์ขับขี่ปลอดภักับพ.ร.บ.

นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้กับผู้ประกอบการด้านหอพัก ห้องเช่า โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและสำนักงาน คปภ. ภาค 1 ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ประกอบการหอพัก ห้องเช่า นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และสามารถเข้าถึงการประกันภัย เพื่อเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำความรู้ด้านประกันภัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันและขยายผลสู่ครอบครัวตลอดจนบุคคลรอบข้างได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับและร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนถนนอีกด้วย


สำหรับกิจกรรม ในครั้งนี้ประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมื่อมีประกันภัยพ.ร.บ. โดยมีรถจักรยานยนต์กว่า 200 คัน ร่วมแห่ไปรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและบริเวณรอบอำเภอเมืองเพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนถนนด้วยการแจกหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

นอกจากนี้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิชาการผ่านเวทีเสวนาในหัวข้อ”การประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักและทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ” รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การทำประกันภัยผ่านบูทต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ บริเวณ ลานเอนกประสงค์หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน