BKI ให้ความสำคัญกิจกรรมการศึกษา

         บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายวีระชัย ศรีเพชระกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา ให้แก่ตัวแทนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” ครั้งที่ 31

        ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับข้อมูลด้านวิชาการ  เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

         ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน