เอฟดับบลิวดี เปิดศูนย์ฝึกอบรมภูมิภาคแห่งแรกที่ขอนแก่น

นิโคลัส2

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายขายประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งแรกที่จังหวัดขอนแก่น หลังยอดขายจากทุกช่องทางและจำนวนตัวแทนในภูมิภาคนี้มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยปัจุบันบริษัทมีตัวแทนฝ่ายขายในภูมิภาคอีสาน 2,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 42% ของตัวแทนฝ่ายขายรวมทั้งประเทศ พร้อมกันนี้บริษัทได้ย้ายสำนักงานสาขาเอฟดับบลิวดี ประจำจังหวัดขอนแก่น มาอยู่รวมกันที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้ด้วย

นายนิโคลัส  ออสบอร์น ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานฝึกอบรม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)  กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรมืออาชีพจะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในองค์กร เข้าใจในกรมธรรม์และเงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริษัท และมั่นใจได้ว่าตัวแทนฝ่ายขายจะนำเสนอและส่งมอบสิ่งที่ดี มีคุณภาพ ด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์กับลูกค้า ในขณะเดียวกัน ตัวแทนที่มาร่วมงานกับเอฟดับบลิวดีก็เชื่อมั่นในองค์กรและเส้นทางอาชีพที่เลือก

การเปิดศูนย์ฝึกอบรมประจำภูมิภาคเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยศูนย์ฝึกอบรมประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัยเช่นเดียวกับที่จัดที่ศูนย์ฝึกอบรมที่กรุงเทพฯ ทั้งหลักสูตรผู้บริหารหน่วย การบริหารหน่วยและการสร้างตัวแทนใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนฝ่ายขายที่จะขึ้นสู่ระดับผู้จัดการจะมีความสามารถในการบริหารหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักสูตรสำหรับตัวแทนใหม่ให้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต มีทักษะการขายและการสื่อสารแบบมืออาชีพ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำการประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าได้ เป็นต้น ช่วยให้ตัวแทนใหม่เกิดความเชื่อมั่นในองค์กรและเส้นทางอาชีพตัวแทนฝ่ายขายว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจและเติบโตในอาชีพนี้ไปพร้อมกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

นายนิโคลัส กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกสร้างศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายขายประจำภูมิภาคแห่งแรกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากจำนวนตัวแทนที่ภูมิภาคอีสานมีการเติบโตที่โดดเด่นมาก ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนในภูมิภาคนี้ประมาณ 2,000 คน โดยคิดเป็นสัดส่วน42%ของตัวแทนทั้งประเทศ สำหรับเหตุผลที่บริษัทเลือกจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายขายประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น เพราะขอนแก่นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางลอจิสติกส์และการคมนาคมของภูมิภาค

ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทนฝ่ายขายเอฟดับบลิวดีประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่ เลขที่ 286 หมู่12 ตำบลเมืองเก่า อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000  และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวแทนสามารถรับการฝึกอบรมและบริการอื่นอย่างครบวงจรในที่เดียว บริษัทจึงได้ย้ายสำนักงานสาขาเอฟดับบลิวดี ประจำจังหวัดขอนแก่น มารวมอยู่ที่นี่ด้วย

Raveetawan

Blogger Travel : มีความฝันอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่เริ่มตระหนักการ วางแผนชีวิตตั้งแต่วัยน้อยๆทั้งการเก็บออมเงิน ให้ถูกที่ถูกทาง มีเงินใช้อย่างเพียงพอต่อค่าครองชีพ หลังหยุดทำงานเมื่อเข้าสู่วัย 55 ปีไปแล้วและ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรงให้พร้อมอยู่อย่างมาร์ทหลังเกษียณ