เอไอเอช่วย”นักเรียนเหยื่อไฟไหม้เชียงราย”

เอไอเอมอบทุน

เอไอเอ ประเทศไทย เร่งเยียวยาความเดือดร้อนของนักเรียนโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนหญิง 21 รายที่รอดชีวิตจากเหตุไฟไหม้หอพักนักเรียน เพื่อให้ได้ใช้เป็นทุนค่าเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบเงินสมทบให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายสัตยา เทพบรรเทิง ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิรูปฝ่ายตัวแทนและการสื่อสารเป็นตัวแทนบริษัทมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนดังกล่าว

 

Raveetawan

Blogger Travel : มีความฝันอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่เริ่มตระหนักการ วางแผนชีวิตตั้งแต่วัยน้อยๆทั้งการเก็บออมเงิน ให้ถูกที่ถูกทาง มีเงินใช้อย่างเพียงพอต่อค่าครองชีพ หลังหยุดทำงานเมื่อเข้าสู่วัย 55 ปีไปแล้วและ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรงให้พร้อมอยู่อย่างมาร์ทหลังเกษียณ