“ม.นเรศวร” เร่งทำแผนเที่ยวยั่งยืน “ภูลมโล”และพื้นที่เชื่อมโยงใน 6 เดือน

IMG_2347

การได้ไปเที่ยวภูลมโล จังหวัดเลย เป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวฟินสุดๆ เพราะนอกจากจะได้ชมดอกนางพญาเสือโคร่งอันสวยงามบานสะพรั่งเต็มภูเขาหรือที่เรียกกันว่าดอกซากุระบาน ช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นสุดๆ ไม่แพ้ต่างประเทศแล้วยังได้ใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทสีสันหลากหลายประชันกันบนยอดภูลมโลอีกด้วย (ขอบอกว่าก่อนเดินทางต้องเช็คสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะว่าวันไหนเวลาไหนที่หนาวจัดที่สุด)

ก่อนถึงวันดอกซากุระบานในอีก 6 เดือนนับจากนี้ เรามารู้จัก “ภูลมโล” สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งนี้กันสักนิดในอีกแง่มุมหนึ่งจาก สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้ง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิษณุโลก    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเสวนา “การจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน  เพื่อศึกษาศักยภาพ แนวทาง สถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวภูลมโล รวมถึงมุมมองการท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสธรรมชาติ ชื่นชมดอกนางพญาเสือโคร่งอันสวยงามบานสะพรั่งเต็มภูเขาหรือที่เรียกกันว่าดอกซากุระบาน ตลอดจนศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวม้งในพื้นที่ภูลมโล เกี่ยวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรับมือกระแสการท่องเที่ยว
S__2129924

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน กล่าวว่า ในการศึกษาวิจัยนั้น “ต้องศึกษาทั้งแง่บวกที่ต้องช่วยกันส่งเสริมและแง่ลบที่อาจเกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าทางวัฒนธรรม จากการลงพื้นที่พบว่า ชาวม้งมีวิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นที่เคยรู้จักกันเพียงในกลุ่ม ได้ถูกพัฒนาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

IMG_6794

แต่หากมองอีกส่วนหนึ่งที่น่ากังวลคือ ภูลมโลเชื่อมโยงหลายพื้นที่ จากที่เคยเป็นจุดหมายปลายทางการชมธรรมชาติของนักท่องเที่ยว กลายมาเป็นจุดที่พักแทน   เขาค้อหรือภูทับเบิก จึงเกิดการสร้างโฮมเสตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สิ่งนี้อาจมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างของชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อาจกลายเป็นปัญหาในอนาคต”

IMG_7272

ทั้งนี้ “ภูลมโล” มีเส้นทางเชื่อมจาก 3 พื้นที่ คือ 1.บ้านใหม่ร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 2.ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 3.บ้านกกสะทอน จังหวัดเลย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านล้วนมีการบริหารจัดการและองค์กรสนับสนุนอันแตกต่าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระดมสมอง ปรึกษาหารือ ทั้งในส่วนของจังหวัด บทบาทของกองทัพภาคที่ 3 บทบาทของชุมชน อุทยาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวของชุมชนตลอดจนการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยงต่อไป

IMG_3486

ส่วนการดำเนินงานวิจัยมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1.ความคาดหวังที่จะพัฒนาให้สูงสุดเป็นอย่างไร 2.มองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ณ ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยง เช่น สาธารณูปโภคเพียงพอหรือไม่ เหตุดินสไลด์ การสร้างที่พักแบบไม่วางแผน พื้นที่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพหรือไม่ ปัญหารถติด เป็นต้น เหล่านี้ต้องมีการเตรียมการอย่างไร 3.ความเป็นไปได้ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว  ซึ่งหลังการเสวนาจะมีการรวบรวมทุกข้อมูล ทุกความคิดเห็น เพื่อวางแผนการจัดการชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่ภูลมโลและพื้นที่เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน โดยจะก่อร่างสร้างเป็นรูปธรรมและดำเนินงานจริงในอีก 6 เดือนข้างหน้า.

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com