อบก.ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 184 ล้านตันคาร์บอนฯ

 

19

 

            นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก. )เปิดเผยว่า ในปีนี้ อบก.ได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้มีผู้ขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ LESS ในช่วงระยะเวลาการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจนถึงปี 2558 จำนวนกว่า 400 กิจกรรม สามารถลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 184,369,108 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com