บ.กลางประชุมร่วมมือภาคีเครือข่ายปลอดภัยทางถนน

 

ประชุม 1

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ   บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  ร่วมประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการสานต่อการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่องและร่วมระดมความคิดเห็น กำหนดแนวทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และผลักดันให้มีการดำเนินงานเชื่อมประสานกลไกการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องการเวก โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com