เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงงานหนัก

แจ่มประจักษ์พระเมตตาจะหาไหน

ทรงห่วงราษฎร์ไม่ห่วงองค์พระทรงชัย

หมายเพียงให้ไทยเป็นสุขทุกคืนวัน

แสนอ้างว้างหวาดหวั่นในวันนี้

ราษฎร์ไม่มีพระปกเกศปลุกปลอบขวัญ

พระราชดำรัสตรัสสอนบวรอนันต์

เทิดนิรันดร์พร้อมน้อมนำดำเนินตาม

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a203

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีน้อมถวายสักการะถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.09 น.

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a200

โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมน้อมสักการะถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 9 นาที  จากนั้นผู้บริหารและพนักงานร่วมกันลงนามในสมุดถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตราบนิจนิรันดร์  ณ อาคารทิพยประกันภัยสำนักงานใหญ่ พระราม 3

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a206

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a207

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com