กรุงไทย – แอกซ่า ฯ Kick Off ชวนลูกค้าเต้น Boxing Dancing

“สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย ” รองปธ.อาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดฯ กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต Kick Off กิจกรรมใหญ่ “Healthy Fit on tour” ชวนลูกค้าเต้น Boxing Dancing มี “เมจิ – อโนมา คุ๊ก” นำเต้น