ทิพยไลฟ์ ร่วมพิธียกช่อฟ้าฯ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  จ.เชียงใหม่

“นพพร บุญลาโภ” MD ทิพยไลฟ์ ร่วมธ.ออมสิน บริจาคทุนทรัพย์สร้างวิหารพระกัมมัฎฐาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว
พร้อมร่วมจัดพิธียกช่อฟ้าเอกวิหารพระกัมมัฎฐาน วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่

น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระเมตตา ประทานพรอันเป็นสิริมงคล แก”วิชชุดา ไตรธรรม” โอกาสเลื่อนตำแหน่ง ผช.MD สายงานสื่อสารองค์กร ทิพยประกันภัย

เยาวชนไทยกว่า 600 แห่คัดสนามแรก FC Bayern Youth Cup ฯ

“วินิจ เลิศรัตนชัย”MD “สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย” เผย เยาวชนไทยกว่า 600 แห่คัดสนามแรก FC Bayern Youth Cup ฯ “ไบรอัน สมิธ” MD/CEO AZAY สนับสนุนต่อ สาน “อลิอันซ์ จูเนียร์” ดันเยาวชนไทยสู่นักเตะอาชีพ

วิริยะนำเทคโนฯระดับโลกเพิ่มมาตรฐานบริการลูกค้า

“อมร ทองธิว” กก./รอง MD  วิริยะประกันภัยผนึก “Siva Kumaran” CEO  NTT Data “ธนากร กัลยาณมิตร” CEO  ITG นำเทคโนฯระดับโลกเพิ่มมาตรฐานบริการลูกค้า