ฟิลลิปไลฟ์ ก้าวล้ำอินชัวร์เทค เปิดบริการ eLONE “กู้เงินตามกรมธรรม์” ผ่านแอพฯ

ฟิลลิปไลฟ์ ก้าวล้ำอินชัวร์เทค เปิดบริการ eLONE “กู้เงินตามกรมธรรม์” ผ่านแอพฯ วงเงินไม่เกิน 100,000 บ.ตั้งเป้าปี 62 เบี้ยใหม่ 1,000 ล้านบ. ผ่านช่องทางตัวแทน 800 ล้านบ.