กลุ่มโตเกียวมารีนปรับทัพเสริมความแข็งแกร่ง

“กลุ่มโตเกียวมารีน” ตั้ง  “โนโบรุ ยามากาตะ” นั่ง “กรรมการบริหาร” โฮลดิ้ง “ซาลูน ธรรม” นั่ง CEO ภูมิภาคเอเชีย ไทยเบี้ยรวม 5 เดือนแรกปี 62 ทะลุ 3,013 ล้านบ.เป้าสิ้นปี 7,471 ล้านบ.เบี้ยปีแรก 1,700 ล้านบ. ตัวแทนคาดแตะ 4,300 คน

“CIBA-มธบ.” เปิดหลักสูตร Business Innovation สร้างเด็กมี Passion เป็นนวัตกรป้อนตลาดแรงงาน 5 G

“CIBA-มธบ.” เปิดหลักสูตร Business Innovation สร้างเด็กมี Passion เป็นนวัตกรป้อนตลาดแรงงาน 5 G “CIBA-มธบ.” เปิดตัว หลักสูตรแนวใหม่ บริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) เน้นสร้างนวัตกรที่สามารถประยุกต์แนวคิดสร้างนวัตกรรมใหม่หรือต่อยอดนวัตกรรมเดิม คาดตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุค 5 G   ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) เปิดเผยว่า CIBA เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขานวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) จะเป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มวิชา (Module) เป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานที่จัดขึ้นมาใหม่ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเน้นการสร้างนวัตกรที่สามารถไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือต่อยอดนวัตกรรมเดิม ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ โดยกลุ่มวิชาที่จัดขึ้นมาใหม่ ใน 3 โมดูล สำหรับนักศึกษาปี 1-2 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาดิจิทัล และกลุ่มวิชานวัตกรรม และในแต่ละกลุ่มวิชานี้จะมีการเรียน…

“ไทยประกันชีวิต” ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและบริษัทฯ

“ไทยประกันชีวิต” ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและบริษัทฯ

SPY MAN INN Why Magazine Online จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

SPY MAN INN Why Magazine Online จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เกาะติด “ฟิลลิปประกันชีวิต” เพิ่มทุนรอบใหม่…มาพร้อมคอลัมน์ใหม่ติดชาร์ตเซียนหุ้น “เสริมคมลงทุน” โดย “สนุกคิด” ติดตามได้ทุกต้นสัปดาห์จากนี้ไป