มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม รับรางวัล “องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” ต่อเนื่องปีที่ 2  

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม รับรางวัล “องค์กรที่มีผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” ต่อเนื่องปีที่ 2  

ชับบ์สามัคคีประกันภัย มอบสินไหมอุบัติเหตุ 40 ล้านบาท

ชับบ์สามัคคีประกันภัย มอบสินไหม 40 ล้านบาทแก่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตามภาระผูกพัน

เอไอเอ ตอกย้ำแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อกัน 12 ปีซ้อน

“อัลเจอร์ ฟัง” CEO เอไอเอ ไทย ตอกย้ำแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อกัน 12 ปีซ้อน