ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ ปิดสนามบินฮ่องกง … กระทบรายได้นักท่องเที่ยวฮ่องกงเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ ปิดสนามบินฮ่องกง … กระทบรายได้นักท่องเที่ยวฮ่องกงเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท