เอ็ม เอส ไอ จี ออก 3 มาตรการช่วยลูกค้า สู้ Covid-19

MSIG ออก 3 มาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้าสู้ COVID-19 กับโครงการ “พักก่อน ผ่อนได้ ประกันรถยนต์ความคุ้มครองระยะสั้น ”ผุดแผนประกันรถ MSIG Motor Lite คุ้มครอง 90 วันเบี้ยฯ เริ่มต้น 559 บาท