เอไอเอ ประเทศไทย ขานรับความสำเร็จของโครงการ Digital Face to Face

เอไอเอ ประเทศไทย ขานรับความสำเร็จของโครงการ ‘Digital Face to Face’ รูปแบบใหม่ของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล