คปภ. ติวเข้มอนุญาโตตุลาการ เตรียมนำระบบ E-Arbitration รับคำเสนอข้อพิพาทด้านประกันภัยผ่านอิเลกทรอนิกส์

คปภ. ติวเข้มอนุญาโตตุลาการ เตรียมนำระบบ E-Arbitration รับคำเสนอข้อพิพาทด้านประกันภัยผ่านอิเลกทรอนิกส์