เครือไทย โฮลดิ้งส์ ตั้ง “ฐากร ปิยะพันธ์” นั่ง CEO  ดันดิจิทัล “ประกัน-การเงิน” รุกรายย่อย

เครือไทย โฮลดิ้งส์ ตั้ง “ฐากร ปิยะพันธ์” นั่ง CEO  ดันดิจิทัล “ประกัน-การเงิน” รุกรายย่อย