เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังชาว คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ ยกระดับความโปร่งใสองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน

เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังชาว คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ ยกระดับความโปร่งใสองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชน