ทิศทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป ในยุค Post Pandemic ในมุมมองของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์

ทิศทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป ในยุค Post Pandemic ในมุมมองของ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ที่หากใครไม่เร่ง “ปรับตัว” อาจต้องเจอกับความท้าทายที่เกินกว่าจะรับมือได้

TIP มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด

TIP มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผนึก ไทยประกันชีวิต นำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 

ไทยประกันชีวิต ร่วม ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ นำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์