ฟิลลิปประกันชีวิต จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์

ฟิลลิปประกันชีวิตจัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มแก่ตัวแทน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าไปจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง