รัฐมนตรีคลัง เป็นประธานเปิดหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10 ของสำนักงาน คปภ. มอบนโยบายประกันภัยเชิงรุกตอบโจทย์ความเสี่ยงใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พร้อมย้ำให้ระบบประกันภัยต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

รัฐมนตรีคลัง เป็นประธานเปิดหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 10 ของสำนักงาน คปภ. มอบนโยบายประกันภัยเชิงรุกตอบโจทย์ความเสี่ยงใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พร้อมย้ำให้ระบบประกันภัยต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

Misssuree Review : เปิด 4 ฟีเจอร์ประกัน Flagship ใหม่ ประกันสุขภาพ “OPD (คุ้ม) เงินอยู่ครบ จบ หายห่วง”

Misssuree Review : เปิด 4 ฟีเจอร์ประกัน Flagship ใหม่ ประกันสุขภาพ “OPD (คุ้ม) เงินอยู่ครบ จบ หายห่วง” “เคลมเท่าไหร่คืนเท่านั้น แชร์ความคุ้มครองให้ครอบครัวได้”

TIPH แข็งแกร่ง โอไมครอนไม่กระทบ ยืนยันฐานะทางการเงินมั่นคงเดินหน้าตามแผนสร้างมิติใหม่วงการประกันภัย

TIPH แข็งแกร่ง โอไมครอนไม่กระทบ ยืนยันฐานะทางการเงินมั่นคงเดินหน้าตามแผนสร้างมิติใหม่วงการประกันภัย