ไตรมาส 1 ปี 65 BKI เบี้ยรวม 6,619.1 ลบ.โต 7.5% ยังคงยืนยันแข็งแกร่งจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 3.50 บ. เช่นเดิม

ไตรมาส 1 ปี 65 BKI เบี้ยรวม 6,619.1 ลบ.โต 7.5% ยังคงยืนยันแข็งแกร่งจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 3.50 บ. เช่นเดิม

กรุงไทย-แอกซ่า ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ

กรุงไทย-แอกซ่า ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ