ไทยสมุทรฯ ยกทีมบริการร่วมงาน Open House on Tour รพ.วิชัยยุทธ เชื่อมต่อสิทธิประโยชน์บริการลูกค้า

ไทยสมุทร ยกทีมบริการร่วมงาน Open House on Tour รพ.วิชัยยุทธ เชื่อมต่อสิทธิประโยชน์บริการลูกค้า

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงาน “KTAXA Signature Hospital Awards 2022” เพื่อเชิดชูเกียรติพันธมิตรโรงพยาบาลคู่สัญญา

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงาน “KTAXA Signature Hospital Awards 2022” เพื่อเชิดชูเกียรติพันธมิตรโรงพยาบาลคู่สัญญา

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลในเครือ PMC โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ แก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ในโครงการ “MTL Health Buddy” บริการผู้ช่วยด้านสุขภาพแบบครบวงจร

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลในเครือ PMC โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ แก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ในโครงการ “MTL Health Buddy” บริการผู้ช่วยด้านสุขภาพแบบครบวงจร

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือธนาคารกรุงเทพ ออกประกันคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง 

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือธนาคารกรุงเทพ ออกประกันคุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง