รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2566 พร้อมฝากการบ้าน คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยเชิงสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2566 พร้อมฝากการบ้าน คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินการ รวมทั้งสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยเชิงสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

3 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย ธนาคารกรุงเทพ และกรุงเทพประกันชีวิต ร่วมออกบูทในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

3 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย ธนาคารกรุงเทพ และกรุงเทพประกันชีวิต ร่วมออกบูทในงาน “Thailand InsurTech Fair 2023”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับเลขาธิการ คปภ. กดปุ่มเปิดงาน Thailand InsurTech Fair 2023 ครั้งที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ ชูสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับเลขาธิการ คปภ. กดปุ่มเปิดงาน Thailand InsurTech Fair 2023 ครั้งที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ ชูสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท กลางฯ รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมการประกันภัยรถภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565

บริษัท กลางฯ รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมการประกันภัยรถภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ พบ ปะ เจ้าหนี้

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) ลงพื้นที่ พบ ปะ เจ้าหนี้

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เกาะติดกรณีบริษัทต่างชาติขายประกันภัยในไทยโดยไม่มีใบอนุญาต

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เกาะติดกรณีบริษัทต่างชาติขายประกันภัยในไทยโดยไม่มีใบอนุญาต

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

กองทุนประกันชีวิต เร่งรัดเชิงรุกลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ตามหาเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ