เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์” (AIA Sharing A Life) ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด For Better Health มอบบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 เข็มทั่วประเทศ

เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์” (AIA Sharing A Life) ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด For Better Health มอบบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 เข็มทั่วประเทศ

กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจพนักงาน จัดพิธีมอบรางวัลชูเกียรติพนักงานประจำปี 2567 ตอกย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานในความสำเร็จขององค์กร

กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจพนักงาน จัดพิธีมอบรางวัลชูเกียรติพนักงานประจำปี 2567 ตอกย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานในความสำเร็จขององค์กร