42 บริษัทประกันฯ จับมือ! “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ”

 

 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า โครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้รถที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เกิดอุบัติเหตุ สามารถแยกรถหรือเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากพื้นผิวจราจรได้โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย โดยศูนย์รับแจ้งเหตุของบริษัทประกันภัย เจ้าหน้าที่สำรวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัทประกันภัยจะมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน คือ

เมื่อบริษัทผู้รับประกันวินาศภัยได้รับแจ้งเหตุ ว่ารถที่เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภทใดก็ตาม) ไว้กับบริษัทประกันภัย เกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ศูนย์รับแจ้งเหตุของบริษัทประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่สำรวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัท แนะนำให้ผู้ขับขี่และคู่กรณี ทำการถ่ายรูป และแนะนำให้เคลื่อนย้ายรถออกให้พ้นพื้นผิวจราจรด้วยความสมัครใจ เพื่อมิให้การจราจรติดขัด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ หรือผู้ใช้รถใช้ถนนโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยมาถึงที่เกิดเหตุ

ซึ่งการให้คำแนะนำในเรื่อง “วิธีการถ่ายรูป (บันทึกภาพ) การเกิดเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น ก่อนการแยกรถ คือ 1. ถ่ายภาพระยะไกล หรือมุมกว้าง เพื่อให้เห็นช่องทางการจราจรและสภาพถนน รวมทั้งรถที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (ถ่ายให้เห็นแผ่นป้ายทะเบียน) อย่างละ 1 ภาพเป็นอย่างน้อย 2. ถ่ายภาพระยะใกล้ เพื่อให้เห็นตำแหน่งและความเสียหายของตัวรถที่ชนกัน

ขั้นตอนต่อไปคือ การให้คำแนะนำสถานที่จอดรถ เมื่อแยกหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดจอดรถที่เกิดอุบัติเหตุเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการต่อไป กรณีรถที่มีประกันภัยทุกฝ่ายที่ตกลงกันได้สามารถแยกย้ายได้เลยหลังจากถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว

นายอานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ไม่ต้องรอการดำเนินการของพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยและคู่กรณีซึ่งจะมีประกันภัยหรือไม่ก็ตาม ยอมรับหลักฐานตามภาพถ่ายที่บันทึกไว้ บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว หากโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” ประสบผลสำเร็จก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดอันเนื่องมาจากเกิดการเกิดอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน