5 ธุรกิจที่เป็นโอกาสทองของการลงทุนในตลาด “ผู้สูงอายุ”

5 ธุรกิจที่เป็นโอกาสทองของการลงทุนในตลาด “ผู้สูงอายุ” ตลาดที่มีกำลังจ่ายสูงที่นับวันมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปี   มีธุรกิจด้านไหนที่น่าลงทุนบ้าง…?

  1. ธุรกิจ homecare เป็นธุรกิจดูแลที่มี 2 ลักษณะ คือ

1.1 ดูแลในเชิงสถานที่ที่ให้ลูกหลานนำผู้สูงอายุของตนมาฝากไว้ คล้ายเนอสเซอรี่ของเด็กเล็ก ที่พ่อแม่จะนำลูกมาฝากเลี้ยง ถึงเวลาก็มารับกลับ

1.2 ดูแลในเชิงอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือเครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น

ดังนั้น ธุรกิจ 2 ลักษณะนี้คือ “ความจำเป็น” ที่ครอบครัวผู้สูงอายุถึงเวลาต้องใช้มัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  1. ธุรกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพ (rehabilitation) นอกจากจะทำธุรกิจบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุแล้ว เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน เช่น เครื่องช่วยในการมองเห็น หรือได้ยิน อุปกรณ์ช่วยสำหรับการเคลื่อนที่ เป็นต้น หากสถาบันไหนหรือองค์กรใด เน้นหนักในการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้ที่มากมายมหาศาลในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน
  2. ธุรกิจ medical tourism เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ที่นอกจากผู้สูงวัยทั้งไทยและต่างประเทศจะได้เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย ได้ตรวจสุขภาพของตนเอง ณ โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI  โดยโรงพยาบาลในแถบอาเซียน มีเพียง  7 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจาก JCI คือ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และเวียดนาม และประเทศไทย เป็นประเทศเดียวที่มีจํานวนโรงพยาบาลได้รับการรับรองมากที่สุดในเอเชีย รวมทั้งติด 1 ใน 5 ของโลกอีกด้วย  นี่จึงเป็นโอกาสทองของคนทำธุรกิจการท่องเที่ยว ที่สามารถพ่วงไปกับธุรกิจทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนใหม่ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ทันตกรรม รวมทั้งธุรกิจสปา นวดแผนไทย ฟิตเนส หรือศัลยกรรมเสริมความงาม
  3. ธุรกิจบริการ เป็นการบริการเรื่องการเดินทาง การเคลื่อนที่ ยานพาหนะ สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การสื่อสาร ฯลฯ สำหรับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ อีกทั้งมันยังเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นห่วงโซ่ที่ผูกติดกัน สามารถสร้างรายได้มากมายมหาศาลให้แก่ผู้ทำธุรกิจนี้ในระยะยาวเช่นเดียวกัน
  4. ธุรกิจ special nutrition หรือ ธุรกิจโภชนาการพิเศษ  อาหารแต่ละมื้อ จะต้องถูกการคัดเลือก กลั่นกรอง และรังสรรค์ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เช่น อาหารสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ จะต้องประกอบไปด้วยวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงชนิดใดบ้าง เพื่อเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ป่วย ที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่ หรืออาหารสำหรับผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จะต้องหลีกเลี่ยงวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงชนิดใด เพื่อผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้หากผู้สูงวัยไม่ได้ป่วยเป็นโรค เราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารสุขภาพเพื่อบำรุงร่างกายผู้สูงวัยให้ห่างไกลจากโรค  ให้ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวนานขึ้น ห่วงโซ่ของธุรกิจก็จะเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นโอกาสทองของการลงทุนในตลาด “ผู้สูงอายุ” ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจสินค้าและการบริการได้อีกมากมายหลายชนิด ขึ้นอยู่ที่ว่านักธุรกิจสามารถจำเพาะเจาะจงฐานลูกค้าของตนเองได้ลึกซึ้งมากแค่ไหนอย่างไร และนำเสนอสินค้าและการบริการได้ถูกใจฐานลูกค้าของตนได้มากน้อยเพียงใด

ต้องไม่ลืมว่า การมองเห็นโอกาส การลงมือทำไปแล้วแต่ไม่โดนใจ ไม่ชนะใจ หรือมัดใจลูกค้าไว้ได้ ก็มีโอกาสให้คู่แข่งที่สามารถเข้าถึงใจและความต้องการของผู้สูงอายุได้มากกว่า สามารถคว้าชัยชนะบนตลาดนี้ไปครองแทนเราได้

อย่างไรก็ตาม การสรรหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน หนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ช่วยลดระยะเวลาได้อีกทางหนึ่งคือการเข้าร่วมชมกิจกรรมต่างๆจากงานที่เกี่ยวข้อง  ล่าสุด  งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 ที่กำลังจะจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ก็น่าสนใจ เพราะงานนี้ได้รวบรวมผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนในตลาดกลุ่มนี้ ได้เรียนรู้ และเปิดมุมมองใหม่จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.intercare-asia.com

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน