6 เดือน เอไอเอกรุ๊ปกวาด “ธุรกิจใหม่” 1.7 พันล้านเหรีญสหรัฐฯ

 

มร. อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ เปิดเผยว่า “เอไอเอยังคงมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในครึ่งปีแรกของปี 2560 โดยมีอัตราการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่สูงถึงร้อยละ 42 หรือคิดเป็น 1,753 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งผลการดำเนินงานที่ดีนั้น มาจากระเบียบวินัยทางด้านการเงินของบริษัท รวมถึงคำมั่นสัญญาที่จะส่งมอบการดำเนินงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังสามารถบรรลุผลสำเร็จในส่วนของอัตรากำไรจากการดำเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ที่เพิ่มสูงขึ้น และมีเงินสดสำรองสำหรับใช้จ่ายเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลการดำเนินงานของเราสะท้อนอย่างชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจในกลุ่มบริษัทเอไอเอ และความสำเร็จของกลยุทธ์การดำเนินงาน”

“คณะกรรมการยังได้เปิดเผยถึงมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560 ว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานด้านการเงินที่เยี่ยมยอดในครึ่งปีแรก รวมไปถึงความเชื่อมั่นจากภายนอกต่อกลุ่มบริษัทเอไอเอ”

“เอไอเอ มีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียมาอย่างยาวนาน เรามีกลยุทธ์การดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับโอกาสที่มีมากมายจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการทำงานของทีมงานที่มีประสบการณ์สูง โดยมุ่งให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การดำเนินงานเป็นอันดับแรก และเรายังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กรและกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราจะสามารถครอบครองโอกาสที่มีอยู่มากในภูมิภาคนี้ได้ในอนาคต”

“สำหรับการแถลงผลการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของผมหลังจากที่ได้เข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เรามีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เอไอเอเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านบุคลากรที่เก่งระดับหัวกะทิ และธุรกิจที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผมตั้งใจที่จะมองไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยความกระตือรือร้น และเห็นถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของเอไอเอในภูมิภาคเอเชีย และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นของเรา”

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน