เกณฑ์วันจ่ายสินไหมของบริษัทประกันภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 

 

อาจารย์ประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย กล่าวถึง กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ทางผู้เสียหายได้ไปยื่นเอกสารกับบริษัทประกันภัยจนครบแล้ว  ทางบริษัทประกันภัยมีหลักเกณฑ์กำหนดวันที่จะจ่ายค่าสินไหมอย่างไร  เรื่องนี้มีประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ในฐานะผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัย ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

 

 

โดยเฉพาะ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันภัยภาคบังคับ) ถ้ากรณีมีผู้เสียชีวิต รถที่มีประกันภัยไปชน แล้วเรานำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอรับค่าสินไหมที่บริษัทประกันภัย ทางบริษัทต้องออกใบนัดจ่ายให้เราภายใน 7 วัน หมายถึงว่า ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องนับวันถัดไป คือ เริ่มนับวันรุ่งขึ้นไป 7 วัน บริษัทต้องจ่ายให้เรา ฉะนั้นต้องระบุในวันนัดรับเงิน ผู้รับเงินที่ไปติดต่อบริษัทประกันภัยต้องรับใบนัดจากบริษัทประกันภัย

ถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของการประกันภาคสมัครใจ ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ถ้าตกลงกันได้แล้วบริษัทประกันภัยจะต้องออกใบนัดจ่ายค่าสินไหมตามประกาศ คปภ.ภายใน 15 วัน ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องนับวันถัดไป คือ เริ่มนับวันรุ่งขึ้นไป 15 วัน เช่นกัน

อาจารย์ประสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า บริษัทประกันภัยจะออกเช็คจ่ายล่วงหน้าไม่ได้  ต้องระบุในวันที่กำหนดวันรับนัดจ่ายค่าสินไหมที่ชัดเจน  และหากบริษัทประกันภัยออกเช็คไม่ตรงกำหนด เช็คไม่ถูกต้อง เช็คมีปัญหา จะมีบทลงโทษอย่างไรติดตามตอนหน้า.

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน