ถ้า “รถไม่มีประกัน พ.ร.บ.” จะเป็นอย่างไร?

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างหนึ่ง เกิดจากผู้ใช้รถบนถนนขาดวินัยในการขับขี่และไม่เคารพกฏจราจร โดยเฉพาะการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน มีรถสัญจรเป็นจำนวนมาก ต่างเร่งรีบ ใช้ความเร็ว ฝ่าไฟแดง ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจรจนเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ

และมีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง,ต้องเสียเงินค่ารักษาตนเอง และต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายด้วยตนเอง

ทั้งนี้เป็นผลมาจากผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้ทำประกันภัย พ.ร.บ. ทำให้ผู้ประสบภัยจำนวนมากไม่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประกันภัยภาคบังคับตามที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคนต้องทำที่สำคัญหากนำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย

โดยบทลงโทษผู้ที่นำรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.มาใช้ มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และรวมไปถึงเจ้าของรถคันที่ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.ก็มีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน


ซึ่งประกันภัย พ.ร.บ.ให้ความคุ้มครองสูงสุด (หลังจากได้มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว) บริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทนสูงสุด

(รวมค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีบาดเจ็บจะจ่ายตามการรักษาจริงสูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะ จ่าย 200,000 – 300,000 บาท)

ดังนั้นเจ้าของรถทุกคนจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือบังคับให้ทำเท่านั้น แต่การทำประกันภัย พ.ร.บ.นั้นเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของบุคคลอื่นหรือรถคันอื่นที่อยู่บนท้องถนน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ผู้ประสบภัยเหล่านั้นควรได้รับการคุ้มครองจาก พ.ร.บ.อย่างเต็มที่

แม้ว่าอุบัติเหตุไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ผู้ประสบภัยจากรถก็สามารถที่จะได้รับการเยียวยาได้ “หากรถทุกคันมีประกันภัย พ.ร.บ.”

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และหากไม่ทราบว่าจะไปใช้สิทธิที่ใด รวมทั้งไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการเบิกประกันภัย พ.ร.บ.หรือคำถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน