แนวทางสำหรับ คนทำงานให้ชีวิต “พอเพียง-สุขสบาย” วัยเกษียณ  

 

เพิ่มเพื่อน

ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัย แต่ละปีมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 400,000 คนต่อปี และเมื่อถึงวัยหยุดทำงานหรือเกษียณอายุเมื่ออายุ 55 ปีหรือ 60 ปีไปแล้วการเตรียมความพร้อมของเงินออมไว้ดูแลตัวเอง ทั้งสุขภาพและการดำเนินชีวิตช่วงวัยเกษียณยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ

คุณกิติยา ฤกษ์ภูริทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  ให้แนวคิดและแนวทางสำหรับ คนวัยทำงานเพื่อมีชีวิตที่สุขสบายหลังเกษียณ ได้อย่างน่าสนใจดังนี้

1.หากต้องการมีค่าใช้จ่ายวัยเกษียณแบบพอเพียง  ควรออมเงินไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 15,500 บาทต่อเดือน สำหรับการดำรงชีพและเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

2.หากต้องการมีค่าใช้จ่ายวัยเกษียณแบบสุขสบาย  ควรออมเงินไว้ใช้จ่าย 26,000  บาทต่อเดือน เพื่อการดำรงชีพและเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การสันทนาการ สุขภาพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ

ดังนั้น การลงมือวางแผนที่ดี ควรมี 2 ด้าน

  1. วางแผนการเงิน
  2. วางแผนใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณ

          2.1 เริ่มกำหนดอายุเกษียณว่า ต้องการหยุดทำงานที่อายุเท่าไหร่?

         2.2 คำนวณจำนวนเงินที่เตรียมไว้ใช้วัยเกษียณต้องการมีเงินไว้ใช้จ่ายที่จำนวนเท่าไหร่? ที่คิดว่าพอสำหรับใช้จ่ายให้กับตัวเอง

         2.3 กำหนดเป้าหมายการออม /ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ  

         2.4 เลือกวิธีการออมเงินที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อมั่นใจได้ว่า จะมีเงินใช้อย่างพอเพียงและมีความสุขได้ในวันที่หยุดทำงานแล้ว

ส่วน 3 วิธีบริหารเงินวัยเกษียณ

1.เน้นความปลอดภัยของ “เงินต้น” เป็นหลัก

2.ผลตอบแทนรวมของการลงทุนควรมากกว่าหรือเท่ากับเงินเฟ้อ เพื่อให้ไม่สูญเสียอำนาจการซื้อ ของเงินก้อนหลังเกษียณ

3.มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายที่เพียงพอ 

ตัวชี้ความพร้อมช่วงวัยเกษียณแบบไร้กังวล

  • มีเงินก้อนเพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณแล้ว
  • ลูกเรียนจบก่อนที่จะเกษียณ
  • ภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถหมดก่อนเกษียณ
  • ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันหมดก่อนเกษียณ
  • เตรียมเงิน หรือมีสวัสดิการรักษาพยาบาลหลังเกษียณแล้ว

การวางแผนชีวิตรับวัยเกษียณเป็นเรื่องสำคัญ อยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้กำหนดเอง หากเริ่มต้นวางแผน  ลงมือปฏิบัติการเก็บออมเงินอย่างมีวินัย  การมีชีวิตที่สุขสบายช่วงวัยเกษียณจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป.  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน