AIA คว้ารางวัล Thailand’s Smart Awards 2018

นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand’s Smart Awards 2018 “สาขาบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” จาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบริษัทที่มีนโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างชัดเจนและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

ตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาที่เอไอเอมุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น “Healthier, Longer, Better Lives”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน