เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

เพิ่มเพื่อน

          นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทน ขึ้นรับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1ของประเทศไทย” (MARKETEER No.1 Brand Thailand 2019) ในหมวด “ประกันสุขภาพ” จาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี ร่วมด้วย นายเพิ่มพล โพธิ์เพิ่มเหม บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ซึ่งเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่ เอไอเอ ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย (MARKETEER No.1 Brand Thailand 2019) และเป็นปีที่ 2 ที่คว้ารางวัลในหมวด “ประกันสุขภาพ” มาครอง

          โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยืนยันความเป็นที่หนึ่งในธุรกิจประกันสุขภาพของประเทศไทย  รวมถึงตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เอไอเอ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้มาจากผลการวิจัยของนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ร่วมกับบริษัท เคเดนซ์ อินเตอร์เนชัลแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 4,000 คน
          ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังคงรักษาคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมี ‘สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น – Healthier, Longer, Better Lives’ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งงานประกาศรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน