เอไอเอ นำร่องขายกรมธรรม์รูปแบบใหม่ ‘Digital Face to Face’

เอไอเอ ประเทศไทย นำร่องเปิดตัวรูปแบบใหม่ของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล ‘Digital Face to Face’ ซึ่งเป็นการขายประกันภัยเฉพาะกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการทำประกันภัย ซึ่งรวมถึงการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง
ประกันออมทรัพย์ และประกันอุบัติเหตุโดยลูกค้าเพียงยืนยันตกลงการทำประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ และส่งเอกสารทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการติดโรคโควิด-19 ในช่วงวิกฤตนี้ได้

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมทั่วโลกจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคสำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่มีความต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพในช่วงนี้ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ภาคธุรกิจประกันภัยต้องปรับรูปแบบการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งลูกค้า และตัวแทนประกันชีวิต โดยเอไอเอประเทศไทย เราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่นำร่องในการปรับรูปแบบการขายกรมธรรม์ประกันภัย มาเป็นรูปแบบ ‘Digital Face to Face’ และได้พัฒนาระบบ iPoS+เวอร์ชั่น 42.2 เพื่อรองรับกระบวนการอัดเสียงบทสนทนาระหว่างการนำเสนอขายแก่ลูกค้าสำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทของบริษัท ยกเว้น
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ worksite marketing และผู้ขอเอาประกันที่เป็นชาวต่างชาติ”

“ซึ่งสำหรับรูปแบบการขายใหม่นี้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถทำการเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือ iPad โดยอัดเสียงบทสนทนาการนำเสนอขายผ่านโปรแกรม Voice Memos ใน iPad เพื่อใช้ไฟล์เสียงแนบเป็นหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยได้ทันทีตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทั้งนี้ เราได้แจ้งให้ตัวแทนทุกคนต้องมีการขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาจากลูกค้าตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนจบการสนทนา พร้อมทั้งตัวแทนต้องแจ้งชื่อสกุล
และเลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิต ให้ลูกค้ารับทราบอย่างละเอียดโดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ที่ www.oic.or.th เมนู e-services จากนั้นตัวแทนจะจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยใบคำขอเอาประกันชีวิตที่กรอกข้อมูลแล้ว เอกสารเสนอขายรายบุคคลแบบสอบถามเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำประกันให้กับผู้เอาประกันแบบตรวจสุขภาพทางการเงิน และเอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัทให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
หรือทางแอปพลิเคชันที่ตกลงไว้กับลูกค้า เช่น ไลน์ (LINE) หลังจากที่ลูกค้ายืนยันการทำประกันภัยแล้วลูกค้าจะต้องนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อ พร้อมเขียนข้อความยืนยันความถูกต้องของเอกสารโดยลูกค้าจะต้องถ่ายรูปเซลฟี หน้าตรงพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าของบัตร) ณ เวลาที่ตกลงทำประกันภัย กลับมาให้ตัวแทนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อให้ตัวแทนนำส่งงาน และเอกสารทั้งหมด พร้อมไฟล์เสียงบันทึกการสนทนาผ่านระบบ iPoS+ ต่อไป”

“เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ เอไอเอจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันที่ให้ไว้ในใบคำขอเอาประกันยกเว้นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งตามวิธีการปกติต่อไปซึ่งรูปแบบการเสนอขายใหม่นี้ จะใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้และสามารถมั่นใจได้ว่า เอไอเอ เราจะยืนอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอในทุกช่วงเวลาตามคำมั่นสัญญาที่เราต้องสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” นายกฤษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ AIA Call Center โทร. 1581 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.หรือสอบถามไปยังตัวแทนประกันชีวิตที่ดูแลท่าน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน