ตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาค 300,000 บาทแก่โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือและรักษาพยาบาลประชาชนคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้

โรงพยาบาลราชวิถี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวมาจากการร่วมแรงร่วมใจของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอโดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 100 บาทต่อกรมธรรม์จากผลงานนำส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง (CI Rider) ในช่วง 100 วันสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอทุกท่านที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกช่วงเวลา แม้ในเวลาวิกฤตเช่นนี้เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ ไปด้วยกันอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น ‘Healthier, Longer,Better Lives’

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน