เอไอเอ มอบคอมพิวเตอร์ 20 เครื่องให้โรงเรียนบ้านผือ อุดรธานี

 

เพิ่มเพื่อน

นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านบ้านผือ  อ. กุมภวาปี  จ. อุดรธานี โดยมีนางเฉลิมพร ชื่นจอหอ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ อนึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยต่อไปในอนาคต สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน