เอไอเอ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เปิด ‘ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง’

 

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ แพทย์ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ ลงนามข้อตกลงร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โดยมี นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อยกให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคตา (Excellent Center) ด้วยการรักษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ การให้บริการในระดับแนวหน้า  พร้อมทั้งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย ให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบวงจร

นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ แพทย์ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center) เป็นโครงการที่เอไอเอได้ผนึกความร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ  ประสานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เน้นการส่งมอบคุณค่าที่ดีเลิศแก่ลูกค้าเอไอเอ ทั้งด้านการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ การดูแลรักษาพยาบาลที่ดีและมีมาตฐาน พร้อมด้วยการบริการที่ประทับใจ ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น – Healthier, Longer, Better Lives”

สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและรักษาโรคต่างๆ เกี่ยวกับดวงตา ครอบคลุมหลากหลายโรค อาทิ

  • โรคทั่วไปทางตา โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษา โรคทางตา เช่น สายตาผิดปกติ, ต้อลม, ต้อเนื้อ, ต้อกระจก
  • โรคทางจอตา และวุ้นตา โดยให้การตรวจรักษา ผ่าตัด รวมถึงการฉายแสงเลเซอร์จอตา เช่น โรคจอตาเสื่อม, เบาหวานขึ้นตา, จอตาหลุดลอกพังผืดจอตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจอตา
  • โรคกระจกตา โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัดโรคทางกระจกตา เช่น โรคติดเชื้อทางกระจกตา, กระจกตาอักเสบ, การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกระจกตา
  • โรคต้อหิน โดยให้การตรวจรักษา และผ่าตัด รวมถึงฉายแสงเลเซอร์ในโรคต้อหินชนิดต่าง ๆ โดยจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านต้อหิน
  • โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเปลือกตา ท่อน้ำตาและเบ้าตา และการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติ โดยจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตกแต่งและเสริมสร้าง
  • โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อตา ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อตา เช่น เห็นภาพซ้อนจากเนื้องอกกดเส้นประสาท หนังตาตก โดยผู้เชี่ยวชาญโรคประสาทจักษุ
  • โรคตาในเด็กและตาเข สายตาผิดปกติในเด็ก การตรวจสายตาในเด็ก ตรวจวินิจฉัย และแก้ไขภาวะตาขี้เกียจในเด็ก ผ่าตัดโรคตาในเด็ก เช่น โรคกล้ามเนื้อตาในเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคตาในเด็กและตาเข

นายแพทย์สมสกุล กล่าวเสริมว่า “เอไอเอ ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ผ่านโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center) โดยเราจะคัดสรรโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอ ได้มีทางเลือกในการรักษาพยาบาลที่ดีและเหมาะสม ซึ่งเรายังคงมีแผนความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการของเรา”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน