เอไอเอ เผยผลวิจัย โครงการ Thailand’s Healthiest Workplace ฯ พบองค์กรในไทยสูญเสียผลผลิต ปีละ 56 วัน ลดลงจากปีก่อนถึง 23%

 

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า  เอไอเอ ได้ประกาศผลสำรวจของโครงการ “Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality” ประจำปี 2562 ปีที่ 2 เป็นโครงการสำรวจด้านสุขภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งปีนี้ มีองค์กรเข้าร่วมกว่า 181 องค์กร และมีพนักงานร่วมตอบแบบสำรวจจำนวน 4,236 คน โดยผลการสำรวจพบว่า พนักงานมีสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น เห็นได้จากองค์กรมีการสูญเสียเวลาการทำงานของพนักงานจากการขาดงานและการทำงานขณะป่วย ลดลงเหลือ 56 วันต่อคนต่อปี หรือลดลงประมาณ 23% จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้องค์กรในประเทศไทยสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยกว่า 6,103,187 บาทต่อองค์กรต่อปี

ทั้งนี้พบด้วยว่า พนักงานกว่า 88% มีอายุไวทัลลิตี้ มากกว่าอายุจริงอยู่ 4 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพนักงานมีอายุสุขภาพที่แย่กว่าความเป็นจริง ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานจำนวนกว่า 47% มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่เพียงพอในแต่ละวัน และได้พบว่า พนักงานในประเทศไทยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีจำนวนผู้ที่เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพลดลงเหลือ 79% หรือลดลง 4% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม พนักงานจำนวน 6.5% มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน และมีจำนวน 18% เป็นโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค อาทิ โรคเกี่ยวกับไต ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ กว่า 75% ของคนไทยมีอาการของโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

นายเอกรัตน์ กล่าวอีกว่า ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่า พนักงานจำนวนกว่า 40% นอนหลับต่ำกว่า 7 ชั่วโมงต่อคืน ซึ่ง 7 ชั่วโมงเป็นระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสมสำหรับวัยทำงาน ในขณะที่มีพนักงานจำนวน 6% มีคุณภาพการนอนที่แย่ถึงแย่มาก อย่างไรก็ดี พนักงานในประเทศไทยจำนวนเกือบ 43% มีความเครียดจากการทำงานอย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 4% และมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินลดลงเหลือ 25% เมื่อเทียบกับเมื่อปี 2561 ซึ่งมีความกังวลสูงถึง 27% และ 96.9% ของจำนวนองค์กรทั้งหมด มีสวัสดิการด้านสุขภาพหรือโปรแกรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 โปรแกรมให้แก่พนักงานในองค์กร และมีพนักงานจำนวน 70.8% ที่เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพขององค์กร และรู้สึกว่าโปรแกรมดังกล่าวส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเอง

แต่อย่างไรก็ตาม เอไอเอ ประเทศไทย ปีนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัล Thailand’s Healthiest Workplace By AIA Vitality ปี 2 ให้แก่องค์กรต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหลายๆ องค์กรในประเทศไทย ตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพพนักงาน และให้ความสำคัญกับสุขภาพพนักงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากผลสำรวจ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานในปีนี้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับผลสำรวจในปี 2561  และปีนี้มีี 10 องค์กรที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ี ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ได้ศึกษาและนำวิธีการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพพนักงานไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของตนเองต่อไป

สำหรับ เอไอเอ ประเทศไทย จะยังคงมุ่งสนับสนุนและผลักดันให้ทุกองค์กรในประเทศไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นลูกค้าประกันกลุ่มของเอไอเอ เพื่อมีส่วนช่วยให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน เอไอเอ มีองค์กรที่เป็นลูกค้าประกันกลุ่มอยู่มากกว่า 11,000 องค์กร ซึ่งประกันกลุ่มถือได้ว่ามีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่แต่ละองค์กรมอบให้กับพนักงาน สำหรับเอไอเอ ประเทศไทย เรานำเสนอประกันกลุ่มที่ตอบโจทย์ตามต้องการของลูกค้า ทั้งในแง่งบประมาณและความจำเป็นด้านการรักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถสร้างสถานที่ทำงานให้มีสุขลักษณะที่ดีและมีความกระฉับกระเฉง ซึ่งเอไอเอ ประเทศไทย เป็นบริษัทประกันชีวิตแรกในอุตสาหกรรมที่นำเสนอโครงการเพื่อสุขภาพอย่าง ‘เอไอเอ ไวทัลลิตี้’ ให้กับลูกค้าประกันกลุ่ม เปรียบเสมือนเป็นรางวัลพิเศษที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีเส้นทางในการมีสุขภาพที่ดี อันนำไปสู่ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น – Healthier, Longer, Better Lives

สำหรับองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

รางวัลสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด (Healthiest Workplace)

  • องค์กรขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
  • องค์กรขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด
  • องค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Healthiest Employer)

  • องค์กรขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน
  • องค์กรขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลนครธน
  • องค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 2

รางวัลองค์กรที่พนักงานมีสุขภาพดีที่สุด (Healthiest Employees)

  • องค์กรขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
  • องค์กรขนาดกลาง ได้แก่ โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
  • องค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1

รางวัลสถานที่ทำงานที่มีการพัฒนาการดีเด่น (Most Improved Workplace)

  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน