เอไอเอ มอบความห่วงใยผ่านโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงปีใหม่

นายลู บูน เท็ค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย ให้แก่ตัวแทนครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสามเสนนอก    เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียนและเยาวชน ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย   ได้ส่งมอบหมวกนิรภัยแก่กลุ่มงานการจัดการสถานศึกษา กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้แก่ 5 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนผ่านการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,500 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ  ดั่งคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน