สนง.ตัวแทนเอไอเอ เมืองทองฯนำ “ผู้บริหารหน่วย-ตัวแทน” ร่วมทำบุญโอกาสเปิดปีบัญชีใหม่ 2563

 

 

คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA เมืองทองธานี นำผู้บริหารหน่วยและพลังตัวแทนไหว้ศาลพระพรหมเมืองทองธานี

นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์พรเรือนอาคาร Fin@Infinity ถวายเพลพระสงฆ์และร่วมเลี้ยงฉลองรับประทานอาหาร ในโอกาสเปิดปีบัญชีใหม่ 2563

พร้อมจัดพิธีบวงสรวงโซฮารำถวายและอาราตีไฟแด่องค์พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเณศร์

หน้าอาคาร Fin@Infinity เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน