ผู้บริหารเอไอเอ รับรางวัล ‘บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019’

นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” ในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จากหม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ ประธานในพิธี โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งได้อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้าน สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม ทั้งนี้ พิธีประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อไม่นานมานี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน