เอไอเอ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

เพิ่มเพื่อน

นายลู บูน เท็ค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัย ให้แก่ตัวแทนครูและเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่นักเรียนและเยาวชน ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” ซึ่งริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนผ่านการมอบหมวกนิรภัย 2,500 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ดั่งคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน