เอไอเอ ตอบรับยุคดิจิทัล 4.0 เปิดตัว “Line Business Connect” ยกระดับให้บริการของตัวแทน


 นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนตัวแทน เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “เอไอเอ เป็นผู้นำในช่องทางตัวแทนมาอย่างยาวนาน ด้วยจำนวนตัวแทนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ และจำนวนตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT ที่มากที่สุดในประเทศและติดอันดับโลก นอกจากนี้ ปัจจุบันเรามีตัวแทนที่เป็นคนรุ่นใหม่อยู่ในโครงการ FA อีกจำนวนมาก ซึ่งบริษัทเองให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตัวแทนมาโดยตลอด เพื่อให้ตัวแทนสามารถให้บริการได้อย่างมืออาชีพ และตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากการลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตัวแทนที่มีคุณภาพและครอบคลุมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อตัวแทนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทยังได้ลงทุนพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนทำงานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตัวแทนสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยล่าสุดบริษัทได้เปิดตัว ‘Line Business Connect for Agent’’ ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารภายใต้แอปพลิเคชัน Line เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลกับตัวแทนได้ง่าย รวดเร็ว และเฉพาะเจาะจงไปถึงแต่ละกลุ่มหรือบุคคลได้มากขึ้น ซึ่งเหตุที่เราเลือกใช้แอปพลิเคชัน Line ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับตัวแทน ก็เนื่องมาจาก บริษัทได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการทำงานของตัวแทนที่เปลี่ยนไปจากเดิม ปัจจุบันตัวแทนเกือบทั้งหมดใช้ Line ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท รวมไปถึงกับลูกค้า

ดังนั้น เพื่อให้ตัวแทนทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกัน ทางฝั่งลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้วยความรวดเร็วทันต่อความต้องการ รูปแบบการสื่อสารจึงต้องทันสมัย เข้าถึงตัวได้ทุกที่ทุกเวลา และสอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวแทนในยุคนี้ และที่สำคัญ ฟังก์ชั่นใน ‘Line Business Connect’ จะมีความพิเศษแตกต่างไปจากช่องทางแบบเดิมๆ คือ บริษัทสามารถเลือกส่งข้อความไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่มได้ หรือเลือกใช้ข้อความที่แตกต่างกันสำหรับส่งไปถึงแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถช่วยให้ตัวแทนได้รับข้อความที่ไม่ผิดพลาดหรือตกหล่น เพราะเราเชื่อว่าหากตัวแทนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้วยความรวดเร็วฉับไวแล้ว จะส่งผลต่อไปถึงการบริการลูกค้าของตัวแทน ที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลูกค้าก็ย่อมได้รับข้อมูลที่แม่นยำตามไปด้วย”

อย่างไรก็ดี เอไอเอ ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและตอบโจทย์การทำงานของตัวแทนยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้า อีกทั้งมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาว่า เอไอเอ “เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ” อย่างแท้จริง

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน