เอไอเอ  มอบขาเทียมให้ผู้พิการ จ.อุดรธานี

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดโครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีผู้บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย นางภควิภา เจริญตรา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกิจกรรมภายนอก และ นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ร่วมมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้กับ รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตขาเทียมเพื่อมอบให้แก่ผู้พิการทางขาที่ยากไร้ในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ในโอกาสที่มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การค้า 168 แพลตินั่ม จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2560

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน