บันทึกประวัติศาสตร์!! “กฤษณ์ จันทโนทก” ขึ้นแท่น CEO เอไอเอ ไทย

กลุ่มบริษัทเอไอเอ แต่งตั้ง กฤษณ์ จันทโนทก เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทยและแสดงความยินดี อัลเจอร์ ฟัง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ฮ่องกง

 กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศแต่งตั้ง กฤษณ์ จันทโนทก ดำรงตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย กฤษณ์ จันทโนทก จะเข้ารับตำแหน่งต่อจาก อัลเจอร์ ฟัง ซึ่งได้รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ฮ่องกง

คุณกฤษณ์ร่วมงานกับเอไอเอ ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2560
ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตและมีผลงานโดดเด่นในด้านการพัฒนาตัวแทน โดยพัฒนาโครงการ AIA
Financial Advisor (AIA FA 2.0) เพื่อมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิตสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน
ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในโครงการ AIA FAโดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรือ Distant Learning Platform (DLP) มาใช้ในศูนย์ FA Center ทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และทำให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างทั่วถึงกันทุกภูมิภาค ซึ่งโครงการ AIA FA ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยม และล่าสุดคุณกฤษณ์ยังได้พัฒนาโครงการ AIA Life Advisor (AIA LA)เพื่อมุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ให้สามารถมีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง โดยเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 เดือน ผ่านระบบดิจิทัล
ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยตัวแทนใหม่ให้ทำงานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ
รวมถึงเพื่อเสริมสร้างกำลังพลเพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คุณกฤษณ์ยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้ เอไอเอ เป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกในประเทศไทยที่ได้ปรับรูปแบบการขายมาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Face to Face)
ซึ่งสอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนสามารถทำงานและสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าในช่วง
วิกฤตโควิต-19

คุณกฤษณ์ยังเป็นผู้นำที่สามารถพัฒนาตัวแทนให้ประสบความสำเร็จสามารถพิชิตคุณวุฒิสมาชิกล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) เป็นอันดับ 1 ของประเทศมาอย่างต่อเนื่องและเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 100%แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย

บิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย กลุ่มบริษัท เอไอเอ กล่าวว่า

“คุณกฤษณ์เป็นผู้นำที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยระหว่างที่อยู่ในบทบาทประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต
คุณกฤษณ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่มีส่วนร่วมและมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์

พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับพลังตัวแทนเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับธุรกิจของเราในประเทศไทยในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบทบาทหน้าที่ใหม่ที่คุณกฤษณ์ได้รับ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า คุณกฤษณ์จะสามารถนำพาเอไอเอ ประเทศไทยก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไป”

กฤษณ์ จันทโนทก เผยว่า “รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคลากรของเอไอเอ ประเทศไทยรวมถึงพลังตัวแทนที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเราจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับเอไอเอ ประเทศไทยสามารถครองความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งมอบการบริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอ ได้ประกาศแต่งตั้งคุณอัลเจอร์ ฟัง
ไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ฮ่องกง
และประกาศแต่งตั้งคุณณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย (เคเค)
ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 คุณเคเค ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดที่เอไอเอ ฮ่องกงโดยคุณเคเคได้เริ่มงานกับกลุ่มบริษัท เอไอเอ (Group Office) ในส่วนงานเทคโนโลยีและกลยุทธ์ ก่อนย้ายมาร่วมงานกับ เอไอเอ ฮ่องกงในปี พ.ศ. 2555

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน